Veselība un drošība

COVID-19

 

Informējam, ka saskaņā Ministru Kabineta noteikumiem ‘’Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai’’,  no 11.10.2021. Promenade Hotel pakalpojumus sniedz tikai epidemioloģiski drošajā vidē – t.i. vidē, kurā atrodas tikai pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas personas (‘’zaļajā režīmā’’).

 

Bērni

 

Ja abi vecāki ir vakcinēti tad bērniem zem 12 g.v. tas neattiecas. Bērni no 12 – 18 gadu vecumam, kuri nav vakcinēti, uzrāda testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testu ar negatīvu rezultātu.

 

Testi 

 

Pieaugušajiem testi netiek akceptēti. 

 

 

Papildu informācijai un jautājumiem par drošību, aicinām sazināties ar mums rakstot uz e-pastu info@promenadehotel.lv vai zvanot +371 63488288.